Пројекти:
zastava_srbija

НВО за административно-техничку и стручну подршку у реализацији и праћењу програма и пројеката у областима омладинског сектора

Период: 2012./2013. година (12 месеци)

Инфо и резултати:

Шести узастопан пројекат Тима Младе Србије који се односи на консултантску, административну и финансијску подршку, мониторинг и извештавање о реализацији 115 пројекта спроведених у оквиру пет различитих конкурса Министартва омладине и спорта.
1) У оквиру пројеката је спроведена техничко-административна помоћ комисијама које је образовало Министарство укључујући два члана из различитих међународних организација (као што су УНПР, УНИЦЕФ, ОЕБС, ИОМ, ГИЗ, УСАИД, Британски савет) и три представника ипред Министараства омладине и спорта. *Конкурси претходних година су имали супротан састав комисија, три члана комисија су бирана испред различитих међународних организација и/или међу еминентним професорима а по два представника испред Министарства. 
2) Консалтинг, техничко-административна помоћ и изградња капацитета омладинских ОЦД у склопу процеса аплицирања, промоције и евалуације за 250 предлога пројеката.
3) Тим Младе Србије је са Министартвом омладине и спорта припремио упутства за реализацију пројеката/програма, за Конкурсе у 2012. години
4) Реализован је мониторинг на терену од стране четири експерата за 115 пројеката широм Србије.
5) Урађене су базе података пристиглих предлога пројеката, као и базе за праћење реализације пројеката. 
6) Пружена је стручна подршка у процесу реализације одобрених пројеката (инфорамције, савети за имплементацију, анекси и сл.).
7) Обављена је евалуација програма директне подршке организацијама цивлног друштва и неформалних група које спроводи Министарство омладине и спорта. 
8) Спроведена је анализа свих реализованих пројеката у периоду од 2008 до 2012. године. 
9) Организована је радионица у Петници са МОС-ом на тему Анализа пројеката и конкурса. 
10) Припремљена су неопходна документа и обрасци (за месечно, периодично и финално извештавање, комуникациони план, листе учесника на догађајима, видљивост пројеката, упутства за ревизију пројеката...)
11) За награђене организације је спроведен тренинг о извештавању и имплементацији пројеката у складу са Смерницама Министарства омладине и спорта.
12) Спроведена је припрема конкурса за 2013. годину у сарадњи са Министарством омладине и спорта.

  Након пројекта: Пројекат након шест сукцесивних циклуса није настављен.

  Улога: Носилац пројекта 

  Донатор: Министарство омладине и спорта

  Обука запослених у НСЗ из управљања пројектним циклусом на пројектима ЕУ
   

  Период: април – јун 2012. године
   

  Инфо и резултати:

  Програм обуке у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду обухватао је по 2 (два) тродневна семинара према месту одржавања у трајању од укупно 18 часова. Укупно осам циклуса који обухватају тродневни модул. Семинаром су биле обухваћене теме:

  I дан: Увод у управљање пројектима, појам управљања пројектима, планирање пројеката и фазе у постављању пројектних циљева са примерима и структуирање и дефинисање пројеката;

  II  дан:  Логички оквир пројекта, пројектни циклус са примерима, имплементација пројеката са примерима, акциони план и буџет пројекта;

  III дан: Управљање људским ресурсима током пројектног циклуса, развој пројектних тимова – примери, мониторинг, евалуација и извештавање.

  Обучено је укупно 350 запослених испред НСЗЗ.

  Улога: Носилац пројекта 

  Партнер: Тим МБД консалтинг 

  Донатор: Национална служба за запошљавање

  Формирање и успостављање стандарда асоцијације канцеларија за младе 
   

  Период: фебруар – септембар 2012. године
   

  Инфо и резултати:

  Млада Србија је кроз партнерство помогла у формирању асоцијације канцеларија за младе, израдила и припремила прописане документације за активности, одговорности и овлашћења рада локалне КЗМ на основу којих се спроводи мониторинг и евалуација. Спровели смо анализу родне равноправности оснивачких докумената асоцијације, успоставили и реализовали процедуре мониторинга и евалуације код примене стандарда у омладинској политици.

  Улога: Партнер на пројекту 

  Партнер: Skills, Knowledge & Consulting д.о.о. 

  Донатор: ГИЗ – Немачка организација за техничку сарадњу, број уговора 83102900

  НВО за административно техничку и стручну подршку у реализацији и праћењу пројеката удружења и изградњи капацитета подршку програмима Министарства

    

  Период: 2011./2012. година (12 месеци)
   

  Инфо и резултати:

  1) У оквиру пројеката је спроведена техничко-административна помоћ комисијама које је образовало Министарство укључујући три члана из различитих међународних организација (као што су УНПР, УНИЦЕФ, ОЕБС, ИОМ, ГИЗ, УСАИД, Британски савет) и/или међу еминентним професорима а по два представника испред Министарства омладине и спорта.

   2) Тим Младе Србије је пружио одршку конкурсним комисијама Министарства омладине и спорта при прегледу, евиденцији и евалуацији 230 пројеката који су у року пристигли на а) Конкурс за укључивање удружења у процес спровођења Стратегије кроз реализацију приоритетних циљева Стратегије и активности планираних Акционим планом, б) Конкурс за међународну сарадњу, и c) Ресурс центри за учешће у процесу подстицања активизма младих.

  3) Селектовани евалуатори за Конкурс за укључивање удружења у процес спровођења Стратегије. 

  4) У сарадњи са Министартвом омладине и спорта- Сектор за омладину написан је Водич 2011 за реализацију пројеката које финансира Министарсво омладине и спорта, уз сва неопходна документа за месечне, периодичне и финалне извештаје, као и план комуникације и листе учесника догађаја.  

  5) Пружена је логистичка помоћ МОС-у приликом свечаног потписивања уговора за Конкурс за укључивање удружења у процес спровођења Стратегије. 

  6) Реализована је обука за организације којима су одобрени пројекти у оквиру Конкурса.

  7) Урађене су базе података пристиглих и одобрених пројеката за сва три Конкурса. 

  8) Селектовани су омладински саветници за послове мониторинга пројеката. 

  9) Спроведен је мониторинг над 95 пројеката у оквиру три конкурса.

  Након пројекта: УГ Млада Србија је изабрана на конкурсу да буде и у периоду 2012. – 2013.  НВО за тех-админ подршку Министарства омладине и спорта.

  Улога: Носилац пројекта 

  Донатор: Министарство омладине и спорта

  Срећне скулптуре - Пројекат међународне размена знања и умрежавање ресурса између Србије и Израела

   

  Период: фебруар – мај 2011. године
   

  Инфо и резултати:

  Млади у процесу основног образовања у Градској општини Раковица представљају једну од најрањивијих група. Циљ овог пројекта је био да се системским проступом и на креативан начин извуку из окружења у коме доминирају немаштина, криминал и наркоманија.

  Кроз активности на пројекту младима је пренето знање путем методе друштвено корисног учења кроз усвајање система вредности и начина доношења одлука. Ова метода је била представљена и преузета из Израела у оквиру обављене студијске посете школама и институцијама ове земље. Метод друштвено корисног учења је образовни приступ који комбинује циљеве учења са друштвеном користи како би обезбедио прагматично и напредно искуство учења које уједно задовољава друштвене потребе.

  Развој свести ђака ОШ "Ђура Јакшић" о важности и одговорности према заштити човекове околине, као и код остале деце у процесу основног образовања на територији ГО Раковица, најзначајнији су резултат пројекта "Веселе склуптуре - међународна размена знања и умрежавања ресурса између Србије и Израела".

  Поред тога, остварено је међусобно упознавање, схватање и прихватање деце са посебним потребама, као и развијање осећаја толеранције и прихватања међукултуралних разлика.

  Током пројекта посебан акценат дат је на остваривању развојног плана, јер један од видљивих резултата пројекта представљају скулптуре које су деца заједничким трудом створила, а уједно их и искористила да улепшају школско двориште ОШ "Ђура Јакшић".

  Улога: Носилац пројекта 

  Партнери: ГО Раковица, iEARN (Међународна едукација и умрежавање ресурса), ОШ "Ђура Јакшић"

  Донатори: ГО Раковица 
  Друштвено одговорне компаније:
  Ал Пунто 
  Еуконс Гроуп 
  Пактолус 

  НВО за административно техничку и стручну подршку у реализацији пројеката удружења, изради и примени система праћења и вредновања реализације пројеката удружења

   

  Период: 2010./2011. година (12. месеци)
   

  Инфо и резултати:

  1) Пројектни тим Младе Србије је пружио за потенцијалне кориснике средстава МОС-а комплетна логистичка подршка у поступку припреме предлога пројеката и прикупљања пројектне документације (питања и одговори). 

  2) Пружена је подршка Конкурсној Комисији коју је образовало Министарство укључујући три члана из различитих међународних организација (као што су УНПР, УНИЦЕФ, ОЕБС, ИОМ, ГИЗ, УСАИД, Британски савет) и/или међу еминентним професорима а по два представника испред Министарства омладине и спорта.

  3) Тим Младе Србије је узео учешће у отварању, евиденцији и евалуацији 152 пројекта који су у року пристигли на Конкурс за укључивање удружења у процес спровођења Стратегије кроз реализацију приоритетних циљева Стратегије и активности планираних Акционим планом; 


  4) Селектовани су евалуатори за Конкурс за укључивање удружења у процес спровођења Стратегије кроз реализацију приоритетних циљева Стратегије и активности планираних Акционим планом. 

  5) У сарадњи са Министартвом омладине и спорта- Сектор за младе урађен је Водич 2010 за реализацију пројеката које финансира Министарсво омладине и спорта, сва неопходна документа за месечне, периодичне и финалне извештаје, као и план комуникације и листе учесника догађаја. 

  6) Пружена је логистичка помоћ МОС-у приликом свечаног потписивања уговора за Конкурс за укључивање удружења у процес спровођења Стратегије кроз реализацију приоритетних циљева Стратегије и активности планираних Акционим планом (12. август 2010. године). 

  7) Након церемоније свечаног потписивања уговора, реализована је и обука за организације којима су додељена средства.

  8) Формиране су базе података пристиглих и одобрених пројеката за сва три Конкурса.

  Након пројекта: УГ Млада Србија је изабрана по пети пут на конкурсу да буде и у периоду 2011. – 2012. НВО за тех-админ подршку Министарства омладине и спорта

  Улога: Носилац пројекта 

  Донатор: Министарство омладине и спорта

  Серија округлих столова "Децентрализација као средство за развој Србије"

   

  Период: октобар – децембар 2010. године
   

  Инфо и резултати:

  Окупљање регионалних чинилаца из света политике, приватног и цивилног сектора који су заинтересовани за питања децентрализације. У оквиру неколико округлих столова организованих у регионалним центрима Србије, артикулисане су идеје и погледи на регионализацију и питања разноврсности и потреба везаних за поња економије, социјалне политике, културе, депопулације, демографије, миграције и политичког представништва.

  Најзначајнији резултати пројекта су:
  1) повећана активност локалних и регионалних заинтересованих страна у правцу децентрали-зације;
  2) повећана важност и позитивна видљивост питања децентрализације.
  3) пораст потребе за реконструкцијом политичког система Србије у правцу регионализације и равномерне политичке заступљености региона.

  Улога: Партнер 

  Партнери: Интернационални републикански институт, Коалиција за децентрализацију КОД-С (ЦПАМ, Панацеа, ФОЦИД, ТОЦ, Млада Србија)

  Донатори: Коалиција за децентрализацију Србије КОД-С

  НВО за техничко-административну подршку

   

  Период: 2009./2010. година (12. месеци)
   

  Инфо и резултати:

  Трећи пројекат у низу са Министарством омладине и спорта.

  1) Обезбеђена је експертска и логистичко-административна подршка раду Комисије, укључујући завршену административну проверу и техничко-финансијску евалуацију 267 пројекта пристиглих на оба конкурса; 

  2) Спроведена евалуација пројеката од стране независних консултаната и припремљени евалуациони извештаји; 

  3)  Обезбеђени су предуслови за свечано потписивање Уговора о наменској донацији:
  • прикупљање оверених копија допунске документације, 
  • подаци о банковним рачунима организација,  
  • спроведени преговори о буџетима, у складу са препорукама евалуатора и Комисије.

  4) Обезбеђена је редовна подршка за 105 организација при спровођењу пројеката, од информисања о процедурама, до стручне подршке.

  5) Корисници донација редовно су добијали повратне информације о прогресу пројеката и предлоге неопходних корективних мера (кашњења у реализацији, прекорачења буџетских ставки).

  6) Урађен је завршни извештај о реализацији свих одобрених пројеката у оквиру оба конкурса. 

  7) Посебан резултат представљају обучени одабрани млади људи за обављање административно-техничких послова на пројекту и за мониторинг пројектног циклуса. Знање стечено током реализације овог пројекта може да користи како асистентима понаособ, тако и Министарству у реализацији сличних пројеката.

  Након пројекта: УГ Млада Србија је изабрана на конкурсу да буде и у периоду 2010. – 2011.  НВО за тех-админ подршку Министарства омладине и спорта

  Улога: Носилац пројекта 

  Донатор: Министарство омладине и спорта

  Омладинска академија лидерства 
  "Ојачај Србију"

   

  Период: октобар – децембар 2009. године
   

  Инфо и резултати:

  Интензиван, нестраначки, четвородневни, селекциони тренинг Омладинске академије лидерства “Ојачај Србију” за 55 младих старости од 18 до 30 година, који су заинтересовани да стекну вештине из лидерства и јавног заступања.

  ОАЛ "Ојачај Србију" је заснована на развоју и усавршавању вештина лидерства, јавног заступања, менаџмента, стратешког планирања и развоја јавних политика за младе лидере Србије. 

  Кроз серију обука, округлих столова и пленарних скупова, учесници су стекли лидерско искуство и вештине које им могу помоћи да развију професионално умрежавање са пријатељима и колегама на начин да буде усмерено ка стварању позитивних промена у Србији.

  Као учесници су одабрани млади из цивилног сектора, малог бизниса, група за јавно заговарање и политичких подмладака са израженим високим степеном ентузијазма, енергичности и посвећености. Они су демонстрирали у процесу селекције изванредне професионалне и личне карактеристике уз обавезујуће познавање рада на рачунару.

  Тренери  ОАЛ "Ојачај Србију" су у складу са темама били ангажовани из врло разноврсних организација: образовних, развојно економских, владиних организација, са међународним експертима из социјалне политике, јавног заступања, јавне администрације и развоја пословања.

  Укључени су између осталог Preparedness, Planning and Economic Security (PPES) и Serbia Economic Growth Activity (SEGA) програми које финансира УСАИД.

  Млада  Србија је била укључена у дизајн пројекта, планирање активности, селекцију кандидата, организацију догађаја и имплементацију пројекта Омладинска академија лидерства “Ојачај Србију”.

  Поред тога, Млада Србија је спровела менаџмент курикулума и три различита тренинга: лидерство на филму, вештине преговарања и развој имиџа и будући трендови.

  Улога: Партнер 

  Донатор: Национални демократски институт (НДИ)
  Том Кели  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  

  Административно-техничка помоћ у реа-лизацији конкурса за јачање капацитета удружења младих

  Период: 2008./2009. година (12. месеци)

   

  Инфо и резултати:

  Млада Србија је добила поверење по други пут за редом од стране Министарства омладине и спорта. Пројектни тим за административно-техничку подршку је пружао комплетну подршку раду комисија које су образоване за реализацију конкурса за имплементацију циљева дефинисаних Националном стратегијом за младе, пројектима међународне сарадње и/или традиционалним и иновативним пројектима и програмима, као и пројектима који треба да промовишу и развијају волонтеризам у Србији.

  Више од 300 пројеката је администрирано, укључујући припрему Процедура рада, прикупљање пројеката, административну и независну техничко-финансијску проверу приспелих пројеката (ангажовани експерти). Уз то је спроведена и комплетна логистичка подршка организацијама, као и обука из управљања пројектним циклусом.

  Након потписивања уговора о наменским донацијама са организацијама чији су пројекти подржани, тим Младе Србије за 73 од 111 организација организовао обуку у области реализације пројеката. 

  Током спровођења одабраних пројеката, улога тима УГ Млада Србија састојала се од: 

  1) редовне дневне подршке у реализацији пријеката – чланови тима су давали одговоре на питања од најједноставнијих везаних за административне процедуре, до припреме извештаја и садржинских питања повезаних са реализацијом конкретних пројеката; 

  2) редовног праћења и спровођења пројеката кроз прикупљање и анализу месечних и периодичних извештаја – наративних и финансијских, и давање одговора и савета који су везани за уговорне обавезе и процедуре реализације

  3) развој веб портала са тематиком конкурса као и активности видљивости конкурса Министарства омладине и спорта у којима је највећи резултат свечана манифестација потписивања уговора са одабране 73 организације у монументалном здању сале Југославија, у оквиру Палате Србије, на Међународни дан младих.

  Оно што треба посебно истаћи је чињеница да су чланови Тима успоставили веома добру сарадњу са НВО којима су одобрена средства, као и са мониторинг организацијама ангажованим од стране Министарства. 

  У оквиру пројекта обучено су два нова асистента приправника за обављање административно-техничких послова на пројекту и за мониторинг пројектног циклуса.

  Након пројекта: УГ Млада Србија је изабрана на конкурсу да буде и у периоду 2009. – 2010.  НВО за тех-админ подршку Министарства омладине и спорта

  Улога: Носилац пројекта 

  Донатор: Министарство омладине и спорта

  Административно-техничка помоћ у реализацији конкурса за јачање капацитета удружења младих

   

  Период: 2007./2008. година (12. месеци)
   

  Инфо и резултати:

  На јавном конкурсу МОС-а који је објављен септембра 2007. године, тим Младе Србије је одабран као једина НВО која је укључена у ток припреме и реализације конкурса као Тим за административно-техничку подршку и праћење пројеката.  

  Тим Младе Србије за административно-техничку подршку учествовао је у припреми документације за јавни позив, укључујући смернице са критеријумима за припрему пројеката, као и цео пакет документације за подношење – формулар за подношење пројеката, модел буџета и пратеће документације. 

  Тим Младе Србије за административно-техничку подршку пружао је комплетну подршку раду Комисије укључујући прикупљање 316 пројеката, административну и техничко-финансијску проверу приспелих пројеката, као и комплетну логистичку подршку уз органзовану обуку из управљања пројектним циклусом. 

  Тим је редовно пратио спровођење 60 пројеката кроз прикупљање и анализу месечних и периодичних извештаја –  наративних и финансијских, уз давање одговора и савета који су везани за уговорене обавезе и процедуре реализације.

  Анексом је пројекту придодата израда анализе која је и објављена у виду публикације о капацитетима и својствима организација на основу података добијених на Конкурсу из 316 пристиглих предлога пројеката. 

  Оно што треба посебно истаћи је чињеница да су чланови Тима успоставили веома добру сарадњу са НВО којима су одобрена средства, као и са Јединицама за праћење и подршку. 

  У оквиру пројекта обучено су два асистента приправника за обављање административно-техничких послова на пројекту и за мониторинг пројектног циклуса.

  Након пројекта: УГ Млада Србија је изабрана на конкурсу да буде и у периоду 2008. – 2009.  НВО за тех-админ подршку Министарства омладине и спорта

  Улога: Носилац пројекта 

  Донатор: Министарство омладине и спорта

  Основни омладински креативни центар

   

  Период: септембар – децембар 2006. године
   

   Инфо и резултати:

  Пројекат је обухватио четворомесечну обуку младих у Београду за самостално бављење веб дизајном и израдом веб страница. Основни резултат овог пројекта је чињеница да је 40 младих полазника оспособљено за самосталан рад у овој области. 

  Након окончаног пројекта, УГ Млада Србија је добила сертификат о успешној сарадњи од стране директора Агенције за сарадњу са невладиним организацијама и европску хармонизацију Града Београда.

  Улога: носилац пројекта 

  Донатори: Град Београд 
  ЈП Аеродром Београд "Никола Тесла" 


  Projects:
  zastava_engleska

  The NGO for tech-admin and expert support for the youth sector’s programs and projects, its realization and monitoring 

  Period: 2012 / 2013 (twelve months)

  Project Info and Results:

  Sixth project in a row (five accomplished) related to consultancy, administrative and financial monitoring, support and reporting for 115 projects within five different grant schemes Serbia-wide, financed by the Ministry of Youth and Sports.
  Technical-administrative assistance to the Ministry Grant Commissions which have been constituted by the two representatives of the different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and three representatives from the Ministry of Youth and Sport.
  Consultancy, technical-administrative assistance and capacity building of the youth NGOs within the processes of application, promotion and evaluation for 250 project applications.
  In cooperation with the Ministry of Youth and Sports Implementation Guide has been created in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports. Produced all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events, visibility must do, guidelines for audit control…
  For beneficiaries in the competition for achieving the objectives of the National Youth Strategy were implemented training on the topic "Information and training for NGOs on reporting and implementation of projects approved in the calls for proposals for the Implementation of the objectives of the National Youth Strategy.”
  Field monitoring of all projects by four experienced monitors Serbia-wide.
  Sixth project in a row (five accomplished) related to consultancy, administrative and financial monitoring, support and reporting for 115 projects within five different grant schemes Serbia-wide, financed by the Ministry of Youth and Sports. 
  1) The project has conducted a technical-administrative assistance to the Ministry Grant Commissions which have been constituted by the two representatives of the different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and three representatives from the Ministry of Youth and Sport. *The Grant schemes in previous years had the opposite composition of the commissions. Three members of the commission were coming from different international organizations and/or among the eminent professors and two representatives were represented the Ministry.
  2) Consultancy, technical-administrative assistance and capacity building of the youth NGOs within the processes of application, promotion and evaluation for 250 project applications. 
  3) The Young Serbia Team has created in cooperation with the Ministry of Youth and Sports Implementation Guidelines in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports in 2012.
  4) Field monitoring of 115 projects has been conducted by four experienced monitors Serbia-wide.
  5) The database has been created regarding all submitted project proposals, as well as the database for monitoring of implementation of the projects.  
  6) Technical-administrative assistance has been provided during the process of implementation of the awarded projects (dissemination of information, advisory for implementation, annexing, etc.). 
  7) Evaluation of the direct support programs by the Ministry of Youth and Sport to the OCSs and to the non-formal groups has been conducted. 
  8) Analysis of all implemented project within the period 2008-2012 ahs been done. 
  9) The workshop was organized in Petnica to stress details regarding the Analysis of projects and calls for proposals. 
  10) Produced all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events, visibility must do, guidelines for audit control…
  For awarded organizations were implemented training on reporting and implementation of projects regarding the Guidelines of the Ministry of Youth and Sport. 
  12) Preparation of grant schemes for 2013 was conducted in cooperation with the Ministry of Youth and Sport.

  Afterward: The project has not been continued after six consecutive cycles.

  Role: Project leader

  Donor: Ministry of Youth and Sport

  Training for employees of the National Employment Service (NES) - Project Cycle Management of the EU Projects

  Period: April – June 2012

  Project Info and Results:
  The trainings were organized in four NES centers in Serbia: Belgrade, Nis, Kragujevac and Novi Sad. We’ve held eight cycles of three-day long lasting modules, in a total of 18 working hours per module. Covered topics:

   Day I: Introduction to project management, the concept of project cycle management, project planning and phases of the development of project objectives (examples, structuring and development stages of projects; 

  Day II: Project Logical Framework Approach, the project cycle - with examples, the implementation of projects with examples, action plans, and project budget;

  Day III: Human resources management during the project cycle, development of project teams - examples, monitoring, evaluation, and reporting.

  We’ve delivered training for 350 employees from the National Employment Service.

  Role: Project leader

  Partner: Team MBD Consulting

  Donor: The National Employment Service 

  Forming and Standardization of the Association of Youth Offices 

  Period: February – September 2012

  Project Info and Results:
  The Young Serbia through project partnership has helped in forming of the Association of Youth Offices. Produced and prepared required documentation for the activities, responsibilities and work competency of the local youth offices. Monitoring and evaluation have been conducted based on those documents, as well as the analysis of gender equality of incorporation documents of the Association. Young Serbia has also established and realized procedures of monitoring and evaluation regarding the implementation of youth policy standards.

  Role: Partner 

  Partner: Skills, Knowledge & Consulting Ltd.

  Donor: GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Contract No: 83102900 
   

  The NGO for tech-admin and expert support for the programs and projects of organizations, its realization, monitoring, and capacity building of the Ministries programs  

  Period: 2011 / 2012 (twelve months)

  Project Info and Results:

  Sixth project in a row (five accomplished) related to consultancy, administrative and financial monitoring, support and reporting for 115 projects within five different grant schemes Serbia-wide, financed by the Ministry of Youth and Sports.
  Technical-administrative assistance to the Ministry Grant Commissions which have been constituted by the two representatives of the different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and three representatives from the Ministry of Youth and Sport.
  Consultancy, technical-administrative assistance and capacity building of the youth NGOs within the processes of application, promotionand evaluation for 250 project applications.
  In cooperation with the Ministry of Youth and Sports Implementation Guide has been created in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports. Produced all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events, visibility must do, guidelines for audit control…
  For beneficiaries in the competition for achieving the objectives of the National Youth Strategy were implemented training on the topic "Information and training for NGOs on reporting and implementation of projects approved in the calls for proposals for the Implementation of the objectives of the National Youth Strategy.”
  Field monitoring of all projects by four experienced monitors Serbia-wide.
  1) Technical-administrative assistance has been provided to the Ministries Grant Commissions which have been constituted by the Ministry including three members of the commission from different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and/or among the eminent professors and two representatives were represented the Ministry of Youth and Sport.  
   
  2) 
  Young Serbia Project Team has provided assistance and support to the commissions of the Ministry by review, evidence and evaluation of 230 projects sent in time on two different grant schemes: a) Inclusion of organizations in the process of implementation of the National Youth Strategy and activities stated in the Strategic Action Plan, b) International cooperation and c) Resource centers to participation in the process of initiation of youth activism. 

  3) 
  Selected evaluators for the Inclusion of organizations in the process of implementation of the National Youth Strategy grant scheme.

  4) 
  The Young Serbia Team has created in cooperation with the Ministry of Youth and Sports Implementation Guidelines in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports in 2011, together with all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events. 
  5) Logistic support has been provided during the official ceremony of contract signing by the awarded organizations within the Inclusion of organizations in the process of implementation of the National Youth Strategy grant scheme. 
  6) Training was delivered to the awarded organizations.

  7) The database has been created regarding all submitted and awarded project proposals for each of the grant schemes.
  8) The youth advisors for monitoring have been recruited.

  9) The monitoring of 95 awarded projects has been conducted for each of three grant schemes.

  Afterward: NGO Young Serbia has been chosen for the sixth time in arrow to provide tech-admin and expert support in 2012-2013 to the Ministry of Youth and Sport.


  Role:
   Project leader

  Donor: Ministry of Youth and Sport

  Happy Sculptures - Project of international exchange of knowledge and networking of resources between Serbia and Israel 

  Period: February – May 2011

  Project Info and Results:
  The youth within the process of primary education in the City Municipality of Rakovica presents one of the most vulnerable groups. The project goal was to pull them out with a systematic approach and in a creative way from surrounding dominated by poverty, crime and narcotics.

  Throughout the project activities, we’ve transferred knowledge to the youth by using the methodology of service learning which helped them to accept a system of values and decision-making approach. During the study visit to the Israeli schools and institutions, that method was presented and later transferred from Israel to Serbia. The service-learning method is an educational approach that combines learning objectives with community service in order to provide a pragmatic, progressive learning experience while meeting societal needs.

  The awareness development of the students of the Primary School “Djura Jaksic” on the importance and responsibilities towards environmental protection, as well as the development of the same process with the other children in primary education from the City Municipality of Rakovica, are the most important results of the project “Happy Sculptures – the international exchange of knowledge and networking of resources between Serbia and Israel”.

  Moreover, we’ve achieved mutual understanding and acceptance of the children with disabilities, as well as the development of tolerance and acceptance of intercultural differences.

  During the project, special attention was given to the implementation of the development plan. One of the most visible project results was sculptures created through mutual children’s efforts and used to enrich schoolyard of the Primary School “Djura Jaksic".

  Role: Project leader 

  Partners: City Municipality of Rakovica, iEARN (International Education and Resource Network), Primary School "Djura Jaksic"

  Donor: City Municipality of Rakovica
  Corporate social responsible SMEs:
  Al Punto, Eucons Group, Pactolus
   

  The NGO for tech-admin and expert support for the implementation of awarded projects, the development and installation of monitoring and appraisal system for the implementation of the awarded projects  

  Period: 2010 / 2011 (twelve months) 

  Project Info and Results:

  Sixth project in a row (five accomplished) related to consultancy, administrative and financial monitoring, support and reporting for 115 projects within five different grant schemes Serbia-wide, financed by the Ministry of Youth and Sports.
  Technical-administrative assistance to the Ministry Grant Commissions which have been constituted by the two representatives of the different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and three representatives from the Ministry of Youth and Sport.
  Consultancy, technical-administrative assistance and capacity building of the youth NGOs within the processes of application, promotionandevaluation for 250 project applications.
  In cooperation with the Ministry of Youth and Sports Implementation Guide has been created in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports. Produced all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events, visibility must do, guidelines for audit control…
  For beneficiaries in the competition for achieving the objectives of the National Youth Strategy were implemented training on the topic "Information and training for NGOs on reporting and implementation of projects approved in the calls for proposals for the Implementation of the objectives of the National Youth Strategy.”
  Field monitoring of all projects by four experienced monitors Serbia-wide.
  1) Young Serbia Project Team has provided for potential beneficiaries of the Ministry of Youth and Sport full logistic support through the process of project application design and collecting of project applications (Q&A).  
   
  2) 
  The support has been provided to the Grant Commission constituted by the Ministry including three members of the commission from different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and/or among the eminent professors and two representatives were represented the Ministry of Youth and Sport.   

  3) 
  Young Serbia Project Team has been involved in opening, evidence and evaluation of 152 projects sent in time for the grant scheme inclusion of organizations in the process of implementation of the National Youth Strategy through the implementation of priority Strategy goals and activities stated in the Action Plan. 

  4) Selected evaluators for the inclusion of organizations in the process of implementation of the National Youth Strategy through the implementation of priority Strategy goals and activities stated in the Action Plan grant scheme. 
  5) The Young Serbia Team has created in cooperation with the Ministry of Youth and Sports Guidelines 2010 for the implementation of projects funded by the Ministry of Youth and Sports, together with all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events. 
  6) Logistic support has been provided to the Ministry during the official ceremony of contract signing by the awarded organizations within the inclusion of organizations in the process of implementation of the National Youth Strategy grant scheme. (August 12, 2010)
   
   7) After the ceremony, training was delivered to the awarded organizations.

  8) The database has been created regarding all submitted and awarded project proposals for each of the three grant schemes.
   

  Afterward: NGO Young Serbia has been chosen for the fifth time in arrow to provide tech-admin and expert support in 2011-2012 to the Ministry of Youth and Sport.


  Role:
   Project leader

  Donor: Ministry of Youth and Sport

  Round Tables Series “Decentralization of Serbia as Tool for its Development”  

  Period: October – December 2010

  Project Info and Results:

  Gathering of the regional stakeholders from political, private and third sector interested to stress the issue of decentralization.

  Through the several round tables organized in regional centers of Serbia the ideas and views on the matter of regionalization have been articulated according to the issues of its diversities and needs in the fields of economy, social policy, culture, de-population, demography, migration and political representation.

  Results:
  1) Increased decentralization activity of local and regional stakeholders. 

  2) Increased importance and positive visibility of the issue of decentralization. 

  3) Increased necessity for reconstruction of the political system of Serbia.

  Role: Partner 

  Partners: International Republican Institute - IRI, Coalition for Decentralization of Serbia CODE-S (Center for Promotion of Youth Activism, Panacea, Forum for Civil Society and Timok Youth Centre, Young Serbia) 

  Donor: Coalition for Decentralization of Serbia CODE-S
   

  The NGO for tech-admin support


  Period: 
  2009 / 2010 (twelve months)

  Project Info and Results:

  Sixth project in a row (five accomplished) related to consultancy, administrative and financial monitoring, support and reporting for 115 projects within five different grant schemes Serbia-wide, financed by the Ministry of Youth and Sports.
  Technical-administrative assistance to the Ministry Grant Commissions which have been constituted by the two representatives of the different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and three representatives from the Ministry of Youth and Sport.
  Consultancy, technical-administrative assistance and capacity building of the youth NGOs within the processes of application, promotionandevaluation for 250 project applications.
  In cooperation with the Ministry of Youth and Sports Implementation Guide has been created in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports. Produced all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events, visibility must do, guidelines for audit control…
  For beneficiaries in the competition for achieving the objectives of the National Youth Strategy were implemented training on the topic "Information and training for NGOs on reporting and implementation of projects approved in the calls for proposals for the Implementation of the objectives of the National Youth Strategy.”
  Field monitoring of all projects by four experienced monitors Serbia-wide.
  The third project in a row with the Ministry of Youth and Sport.

  1) The expert and logistic-administrative support have been provided to the Ministries Grant Commissions, including admin review and technical-financial evaluation of 267 received project applications for the two calls for proposals.   
   
  2) 
  The evaluation process has been conducted by the independent consultants and reports on evaluation assessments have been prepared. 

  3) 
  All necessary preconditions have been met for the official signing contract ceremony: 
  • gathering of the required documentation, 
  • organization’s bank accounts, 
  • budget negotiations accomplished according to the recommendations received from the Commission, underpinned by the evaluation assessments.
  4) Regular support for 105 awarded organizations have been provided, such as prompt informing about the required procedures and Project Cycle Management expert support. 
  5) The grant beneficiaries regularly have been provided with feedback on the progress of their projects and suggestions for corrective actions (deadline notifications, late reports or overspending regarding particular budget lines, etc.). 

  6) The final report on the implementation of the all awarded projects on both grant schemes has been produced.
  7) The special project result was selected and trained young people for admin-tech project duties and for monitoring of the project cycle. The knowledge they learned during implementation of this project can be used for their personal benefit, as well as to the Ministry in the implementation of similar projects.

  Afterward: NGO Young Serbia has been chosen for the fourth time in arrow to provide tech-admin and expert support in 2010-2011 to the Ministry of Youth and Sport.

  Role: Project leader

  Donor: Ministry of Youth and Sport

  Youth Leadership Academy "Empower Serbia"  

  Period: October – December 2009

  Project Info and Results:

  Intensive, a non-partisan four-day selective training Youth Leadership Academy "Empower Serbia" was organized for 55 young people between the age of 18 and 30 who are interested in gaining leadership and advocacy skills.

  The Youth Leadership Academy (YLA) was based on the development and sharpening of leadership, advocacy, management, strategic planning and policy development skills for young leaders in Serbia.

  Through a series of seminars, round tables and plenary sessions, participants have gained leadership experience as they've developed skills which will help them to develop the art of professional networking with friends and colleagues in a way which should be focused to bring positive change to Serbia.


  The participants were selected among youth from civil sector, small enterprises, advocacy groups, and political party youth with the highest level of enthusiasm, energy and commitment. They demonstrated such a quality, outstanding professional and personal characteristics with mandatory PC literacy.  

  According to the subjects of the Academy, trainers were engaged from various organizations: educational, economic development, governmental, international experts on social policy, advocacy, public administration and business development. 

  Among others, programs financed at that time by the USAID, Preparedness, Planning and Economic Security (PPES) и Serbia Economic Growth Activity (SEGA) were also included. 

  The Young Serbia was engaged in the project design, activities planning, candidate selection, event organization and project implementation of the Youth Leadership Academy "Empower Serbia". 

  Moreover, the Young Serbia has provided curriculum management and delivered three different training sessions: on leadership in the movies, negotiation skills and on image development. 

  Role: Partner 


  Donor: National Democratic Institute - NDI
  Thomas Kelly  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  
   

  Admin-tech support in capacity development of youth organizations through the implementa-tion of grant schemes 


  Period: 
  2008 / 2009 (twelve months)


  Project Info and Results:

  Sixth project in a row (five accomplished) related to consultancy, administrative and financial monitoring, support and reporting for 115 projects within five different grant schemes Serbia-wide, financed by the Ministry of Youth and Sports.
  Technical-administrative assistance to the Ministry Grant Commissions which have been constituted by the two representatives of the different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and three representatives from the Ministry of Youth and Sport.
  Consultancy, technical-administrative assistance and capacity building of the youth NGOs within the processes of application, promotionandevaluationfor 250 project applications.
  In cooperation with the Ministry of Youth and SportsImplementation Guide has been created in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports. Produced all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events, visibility must do, guidelines for audit control…
  For beneficiaries in the competition for achieving the objectives of the National Youth Strategy were implemented training on the topic "Information and training for NGOs on reporting and implementation of projects approved in the calls for proposals for the Implementation of the objectives of the National Youth Strategy.”
  Field monitoring of all projects by four experienced monitors Serbia-wide.
  The second project in a row with the Ministry of Youth and Sport. The project team for admin-tech support has provided full assistance to the commission of the Ministry, which were formed to run the selection process for the call for proposals related to the implementation of the goals defined by the National Strategy for Youth, by the projects of international cooperation and/or traditional and innovative projects and programs, as well as with the projects oriented to promote and develop volunteerism in Serbia.
   
  More than 300 projects have been administrated, including the preparation of work procedures, receiving of applications, administrative and independent tech-finance evaluation of received project applications (experts involved). Moreover, complete logistic support of organizations has been conducted, including the training module in project cycle management.

  After signing contracts on designated donations with the awarded organizations, the Yong Serbia Project Team has organized training on project implementation for 73 out of 111 organizations. 

   
  During the period of implementation of the awarded projects, the role of Young Serbia was consisted of:
   
  1) regular daily support in project implementation (Q&A related to the administrative procedures, report preparation, customized consulting related to the specific project implementation);

  2) regular follow-up and monitoring of projects through collecting and analysis of the monthly and interim reports (narrative, finance, Q&A related to the contracted responsibilities and procedures for implementation); 
   
  3) development of the web portal for grant schemes, as well as the visibility activities of the Ministry of Youth and Sport through its grant schemes efforts, where the most impressive result was the official contracting ceremony on the International Youth Day for awarded 73 organizations inside of the monumental hall of Yugoslavia, of the Palace of Serbia.

  It is worthwhile to underline the fact that the Project Team has established very good cooperation with the awarded CSOs, as well as with the monitoring organizations engaged by the Ministry. 

  During the implementation of the project, two new assistants were educated for the administrative-technical project support and for monitoring of the project cycle management.

  Afterward: NGO Young Serbia has been chosen for the third time in arrow to provide tech-admin and expert support in 2009 - 2010 to the Ministry of Youth and Sport.

  Role: Project leader

  Donor: Ministry of Youth and Sport

  Admin-tech support in capacity development of youth organizations through the implementa-tion of grant schemes 


  Period: 
  2007 / 2008 (twelve months)

  Project Info and Results:

  Sixth project in a row (five accomplished) related to consultancy, administrative and financial monitoring, support and reporting for 115 projects within five different grant schemes Serbia-wide, financed by the Ministry of Youth and Sports.
  Technical-administrative assistance to the Ministry Grant Commissions which have been constituted by the two representatives of the different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and three representatives from the Ministry of Youth and Sport.
  Consultancy, technical-administrative assistance and capacity building of the youth NGOs within the processes of application, promotionandevaluationfor250 project applications.
  In cooperation with the Ministry of Youth and SportsImplementation Guide has been created in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports. Produced all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events, visibility must do, guidelines for audit control…
  For beneficiaries in the competition for achieving the objectives of the National Youth Strategy were implemented training on the topic "Information and training for NGOs on reporting and implementation of projects approved in the calls for proposals for the Implementation of the objectives of the National Youth Strategy.”
  Field monitoring of all projects by four experienced monitors Serbia-wide.
  In September 2007, through of the process of the public call for proposals, the Ministry of Youth and Sport has selected Young Serbia as the only CSO for the preparation and implementation of grant schemes, tech-admin support and monitoring of projects.
   
  The Project Team of Young Serbia has been involved in the preparation of documentation for the call for proposals, development of guidelines and the criteria for project design, as well as the development of the full package of forms necessary for project application process - application form, budget form, following documentation.

  The Project Team has provided full support to the Commission, including collecting of 316 project proposals, administrative and technical-financial evaluation, as well as logistic support together with project cycle management training.


  The Team has organized regular follow-up and implementation of 60 projects through collecting and analysis of the monthly and interim reports (narrative, finance, Q&A related to the contracted responsibilities and procedures for implementation).  

  The project was extended with additional analysis which was conducted and published as publication on the capacities and qualities of organizations based on the data from 316 project proposals received through the application process.


  It should be underlined the fact that the Project Team has established outstanding cooperation with the awarded CSOs, as well as with the monitoring and support units, the CSOs engaged by the Ministry. 
   
  Within the process of project implementation, two assistants were educated for the administrative-technical project support and for monitoring of the project cycle management. 

  Afterward: NGO Young Serbia has been chosen for the second time in arrow to provide tech-admin and expert support in 2008 - 2009 to the Ministry of Youth and Sport.

  Role: Project leader

  Donor: Ministry of Youth and Sport

  The Basic Youth Creative Center 


  Period:
  September - December 2006 

  Project Info and Results:

  Through the project, we’ve delivered the four-month’s training for youth from Belgrade in order to learn web design skills for independent use and how to create websites. The project result was educated 40 youth and empowered for independent work in this area. 

  After the completion of the project, Young Serbia has awarded with the certificate of successful cooperation issued by the City of Belgrade Agency for Cooperation with the CSOs and the EU Harmonization. 

  Sixth project in a row (five accomplished) related to consultancy, administrative and financial monitoring, support and reporting for 115 projects within five different grant schemes Serbia-wide, financed by the Ministry of Youth and Sports.
  Technical-administrative assistance to the Ministry Grant Commissions which have been constituted by the two representatives of the different international organizations (such as UNDP, UNICEF, OSCE, IOM, GIZ, USAID, British Council) and three representatives from the Ministry of Youth and Sport.
  Consultancy, technical-administrative assistance and capacity building of the youth NGOs within the processes of application, promotionandevaluationfor250 project applications.
  In cooperation with the Ministry of Youth and SportsImplementation Guide has been created in order to coordinate and justify implementation of the projects funded by the Ministry of Youth and Sports. Produced all necessary supporting documents and forms, such as monthly, interim and final reports, communication plan, the list of participants in events, visibility must do, guidelines for audit control…
  For beneficiaries in the competition for achieving the objectives of the National Youth Strategy were implemented training on the topic "Information and training for NGOs on reporting and implementation of projects approved in the calls for proposals for the Implementation of the objectives of the National Youth Strategy.”
  Field monitoring of all projects by four experienced monitors Serbia-wide.

  Role: Project leader

  Donors: City of Belgrade,
  Belgrade "Nikola Tesla" Airport